VÄLKOMMEN MED ERA PROJEKT

TELEFON 0435 - 50062
EMAIL info@asklundsel.se

ASKLUNDS MILJÖPOLICY

Vår direkta påverkan på den yttre miljön består av: förbrukning av naturresurser, energiförbrukning samt restprodukter från installationsverksamhet, butik och kontor. Genom att aktivt arbeta med källsortering och avfallshantering återvinner vi större delen av våra restprodukter.
Inom teknisk och ekonomisk rimlighet arberar vi kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete och att utveckla medarbetarnas miljömedvetenhet.
Vi arbetar utifrån gällande miljölagstiftning och andra krav, för att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 samt miljöledningsstandarden ISO 14001:2004.

ASKLUNDS KVALITETSPOLICY

Vi arbetar för att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på ett säkert sätt med hög kvalité.
Vi arbetar med att metodiskt förbättra oss enligt "Nollfelsprincipen", dels för att våra kunder skall få fullt förtroende för oss och dels att varje tjänst vi utför skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Genom att... ...uppfyller vi detta.