VÄLKOMMEN MED ERA PROJEKT

TELEFON 0435 - 50062
EMAIL info@asklundsel.se

JORDFELSBRYTARE


Jordfelsbrytarens främsta uppgift är att rädda liv och förhindra brand om fel uppstår i elinstallationer.
Låt oss installera en jordfelsbrytare i din elcentral, det är en billig livförsäkring!

Har du jordbruk är du skyldig att installera jordfelsbrytare vid ny och ombyggnad, men det kan även generera rabatterad premie.

ÅSKSKYDD


Bor du på landet med luftledningar i närheten av eller till huset för el eller tele så är du i riskzonen för åskskador på all elektronisk utrustning i hemmet. Vi installerar åskskydd som kan skydda ditt hem vid åska.